De huismeester is verspreid over 3 dagen per week aanwezig waarbij zijn kantoor vrije inloop heeft m.b.t. vragen of overleg. Bij de sleuteloverdracht ontvangen bewoners een introductiebrief waarin de naam,  het takenpakket en de bereikbaarheid van de huismeester is opgenomen.