Veelgestelde vragen2021-09-27T08:24:41+00:00

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u de veelgestelde vragen over het project De Vier Dorpen. Heeft u een vraag die hier niet bij staat? U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier.

Hoe zit het met televisie, telefoon aansluiting?2022-07-14T08:52:14+00:00

Bij De Vier Dorpen is glasvezel aangelegd. De bewoner kan zijn eigen provider kiezen, mits deze provider ook op glasvezel werkt, het kan geen abonnement van Ziggo zijn.  Als bewoner sluit je je eigen televisie en (mobiele) telefoonabonnement af.

Kan ik schilderijen, handgrepen, gordijnrails etc. zelf ophangen?2022-07-14T08:51:11+00:00

Ja, dat kan en moet de bewoner/naaste zelf doen. De huismeester doet dit niet. Net als bij elke andere huurwoning is de inrichting de verantwoordelijkheid van de bewoner. Habion vraagt wel om bij het ophangen rekening te houden met een eventuele volgende bewoner. Boor in een tegelmuur gaatjes bijvoorbeeld niet in een tegel maar in de voegen zodat dit ook weer dichtgemaakt kan worden wanneer nodig.

Kan ik nu al maten opmeten?2022-07-14T08:50:10+00:00

Tijdens de open huizen dagen in De Vier Dorpen kunnen bewoners ook maten komen meten. Graag van te voren bij MVGM aangeven dat je komt. Omdat het nog een bouwterrein is kan je niet op eigen gelegenheid gaan meten voor 3 augustus.

Wanneer krijg ik de sleutels?2022-07-14T08:48:57+00:00

Op 3 of 4 augustus is de sleuteluitgifte. De bewoners ontvangen een brief over de dag en tijdstip. Vanaf dat moment kan er geklust worden. Bewoners die nu op Droomparken verblijven betalen huur vanaf 1 september.

Schommelingen in energieprijzen; hoe weet ik hoe Habion hier mee omgaat?2022-07-14T08:48:03+00:00

Habion en MVGM informeren bewoners over ontwikkelingen in kosten. Als de verwachting is dat de kosten enorm gaan toenemen, bijvoorbeeld vanwege stijging van de energieprijzen, dan wordt er tussentijds geïnformeerd over een evt verhoging van de maandlasten. En daarnaast kan je als huurder wanneer iemand dat wenst ook contracten met leveranciers inzien (recht op inzage).

Wordt water en elektra ook individueel bemeterd?2022-07-14T08:46:57+00:00

Nee, water en elektra hebben geen tussenmeters. Dit is niet verplicht, zoals bij gas, waarbij Habion, op basis van de  situatie van het gebouw en de kosten, ervoor gekozen heeft dit niet te doen. Bij elektra bepaald het aantal m2 van het appartement de kosten en bij water wordt door iedereen evenredig betaald.

Is er een energieaansluiting per woning?2022-07-14T08:45:41+00:00

Het gebouw kent 1 gasaansluiting waarbij in elk appartement een tussenmeter is geplaatst waardoor het gebruik per appartement berekend en verrekend kan worden. De bewoner betaald dus voor eigen gebruik.

Waar betaal ik servicekosten voor?2022-07-14T08:44:27+00:00

Servicekosten zijn voor alle bewoners van De Vier Dorpen en betreffen o.a. raambewassing, energiekosten, e.d. Daarnaast worden servicekosten betaald voor het schoonmaken van de algemene ruimtes, het onderhoud van de tuin en de inzet van de huismeester. Op het overzicht wat u heeft ontvangen van MVGM kunt u zien waarvoor servicekosten berekend worden. Mocht u hierover nog vragen hebben, neem dan contact met hen op.

Waar kan ik vragen stellen over de huurovereenkomst?2022-07-14T08:43:30+00:00

Vragen kunnen gesteld worden bij MVGM. Een overleg is bij voorkeur digitaal, kan dit niet dan wordt er een andere afspraak voor overleg gemaakt.

Is de tuin rolstoeltoegankelijk?2022-07-14T08:42:35+00:00

Ja, het tuinplan bevat paden is qua breedte en ondergrond goed toegankelijk zijn voor rolstoelen en rollators.

Komt er een fietsenschuur?2022-07-14T08:41:41+00:00

Er komt een nieuwe fietsenschuur met oplaadplekken. Deze schuur is door bewoners en medewerkers van ZGA e.o. te gebruiken. Ook is er plek voor de Duofiets.

Zijn er scootmobiel-plekken?2022-07-14T08:39:56+00:00

Er zijn in het gebouw 13 plekken waar scootmobielen geplaatst kunnen worden met oplaadpunten. Wil men hier gebruik van maken dan kan dat doorgegeven worden aan MVGM, waarbij men 5 euro per maand betaald voor het opladen.

Komt er een ‘extra diensten’ pakket?2022-07-14T08:38:54+00:00

Er komt vooralsnog geen extra diensten pakket zoals een bezorgservice of boodschappen ondersteuning. Zaken die door de bewoner worden besteld worden door de bewoner of naaste zelf opgehaald of door de leverancier thuisbezorgd waarbij de bewoner voor ontvangst aanwezig dient te zijn.

Boodschappenondersteuning wordt geregeld via de maaltijd- en boodschappenleverancier waar ZGA e.o. mee gaat samenwerken als onderdeel van het VPT-pakket.

Datum verhuizing bewoners Droomparken?2022-07-14T08:37:55+00:00

De bewoners van Droomparken verhuizen op 14 september naar de nieuwbouw. Voor de bewoners wordt een leuke dag georganiseerd en ZGA e.o. zorgt voor de verhuizing van de spullen van de bewoners. Voor meer informatie voor de data/tijden van de verhuizing, zie verderop in deze nieuwsbrief.

Is de huismeester aanwezig voor verhuisactiviteiten?2022-07-14T08:37:04+00:00

Het is niet de taak van de huismeester om pakketten te ontvangen of deuren open te doen. Met uitzondering van de verhuizing van bewoners van Droomparken. Als naasten van deze groep ver weg wonen en niet in staat zijn om een levering in ontvangst te nemen dan kan de huismeester hier incidenteel zorg voor dragen. Geef tijdig door aan MVGM of u deze extra hulp nodig heeft en op welk tijdstip.

Kan ik al mijn vragen aan de huismeester stellen?2022-07-14T08:35:49+00:00

MVGM is beheerder van het gebouw, voor vragen over het gebouw kan men bij MVGM terecht. Technische vragen kunnen gesteld worden aan van Ooijen Bouw. Ook dit zal bij de sleuteloverdracht allemaal duidelijk vermeld worden.

Zijn de kosten voor de huismeester onderdeel van de servicekosten?2022-07-14T08:34:55+00:00

Ja, waarbij Habion een deel van de kosten voor zijn rekening neemt (40%).

Contactgegevens van de huismeester?2022-07-14T08:34:00+00:00

De huismeester is verspreid over 3 dagen per week aanwezig waarbij zijn kantoor vrije inloop heeft m.b.t. vragen of overleg. Bij de sleuteloverdracht ontvangen bewoners een introductiebrief waarin de naam,  het takenpakket en de bereikbaarheid van de huismeester is opgenomen.

Afvalpas: moet deze geactiveerd worden voor gebruik de incontinentiecontainer?2022-07-14T08:32:56+00:00

Ja, ZGA e.o. gaat na hoe je dit moet doen en koppelt dat terug.

Wat zijn de voordelen van huren?2022-05-13T12:05:20+00:00

Huren is zorgeloos en luxe. U weet namelijk waar u financieel aan toe bent. U heeft vaste maandlasten en geen uitgaven voor groot onderhoud. En het risico van waardevermindering van de woning ligt bij de verhuurder. Is er eens iets stuk en is er een reparatie noodzakelijk? Dan staat er een onderhoudspartij voor u klaar!

Wat is de minimale huurtermijn?2022-05-13T12:04:22+00:00

Er is geen minimale huurperiode, u kunt de woning d.m.v.  1 maand opzegtermijn per kalenderdag opzeggen.

Wie mag een woning in de Vier Dorpen huren en bewonen?2022-05-13T12:03:32+00:00

U kunt alleen een woning in de Vier Dorpen huren wanneer u er zelf gaat wonen en u na uw inschrijving inschrijft op het gehuurde adres in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van de gemeente waar de woning staat. Het is verboden om de woning te verhuren voor korte of langere periode. Ondertekenaar(s) van het huurcontract zijn de bewoners van het appartement.

Wanneer hoor ik of ik een appartement toegewezen heb gekregen?2022-05-13T12:02:38+00:00

Na het ontvangen van uw inschrijving met de benodigde documenten ontvangt u van ons binnen 1 week nader bericht per e-mail of de woning voorlopig aan u is toegewezen. Alleen volledige ingevulde inschrijfformulier inclusief alle gevraagde bijlagen zullen in behandeling worden genomen.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn documenten voldoen aan de AVG richtlijnen?2022-05-13T12:01:47+00:00

Om identiteitsfraude tegen te gaan zijn er landelijke richtlijnen opgesteld voor het aanleveren van persoonlijke informatie. Dit houdt onder meer in dat uw BSN en pasfoto niet zichtbaar mogen zijn op de documenten die u aanlevert. Hiervoor kunt u gebruik maken van de Kopie ID app van de Rijksoverheid.

Moet ik inschrijfkosten- of bemiddelingskosten betalen?2022-05-13T12:00:56+00:00

U hoeft geen inschrijfkosten of bemiddelingskosten te betalen.

Tot wanneer kan ik inschrijven?2022-05-13T12:00:02+00:00

U kunt zich altijd inschrijven voor een woning. Als er geen woningen beschikbaar zijn wordt u op een wachtlijst geplaatst.

Ik wil een appartement huren, wat moet ik doen?2022-05-13T11:59:12+00:00

De verhuur is gestart. U kunt zich inschrijven middels het inschrijfformulier die u kunt opvragen bij MVGM Zorgvastgoed via verhuur.nieuwbouw@mvgm.nl .Vervolgens kunt u het inschrijfformulier met alle benodigde gegevens en documenten versturen per mail naar MVGM Zorgvastgoed. Is dit voor u niet mogelijk, neem dan gerust telefonisch contact op met onze verhuurafdeling dan denken wij graag met u mee.

Zijn er voorrangscriteria van toepassing bij de toewijzing?2022-05-13T11:58:00+00:00

Nee, er zijn geen voorrangscriteria.

Welke documenten moet ik aanleveren?2022-05-13T11:57:04+00:00

 

Welk document? Waar op te vragen
1.       Kopie geldig identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart, verblijfsvergunning)  
2.       Uittreksel Burgerregistratie Personen (BRP) met adreshistorie De Gemeente waarin u woont
3.       Indien u een koopwoning heeft

–          Hypotheekhouderverklaring

Indien uw woning verkocht is:

–          Laatste jaaropgave van uw hypotheekverstrekker

–          Eerste 2 pagina’s van de koopovereenkomst (verkoop eigen woning)

Uw hypotheekverstrekker
4.       Indien u een huurwoning heeft

–          Verhuurdersverklaring

Bij uw verhuurder
5.       Inkomensverklaring (voorheen IB60 formulier) op te vragen via de belastingdienst 0800-0543 of u kunt deze via de website van de belastingdienst downloaden met uw digi-d Bij de Belastingdienst

 

Wat zijn de inkomensrichtlijnen om te huren?2022-05-13T11:55:45+00:00

Om een woning te huren is het belangrijk dat u iedere maand de huur kunt betalen. Daarom zijn er inkomensrichtlijnen opgesteld:

Voor een woning met een huurprijs tot € 633,- is er geen minimaal inkomen, bij deze huurprijzen is er wel een maximaal inkomen. € 40.765 (1-pers) OF € 45.014 (meerpers). Hierbij toetsen wij op basis van het geïndexeerde inkomen.

Voor een woning met een huurprijs vanaf € 650,- t/m € 763,47 is er naast het maximale inkomen zoals hierboven aangegeven ook een minimaal inkomen dit betreft:

1 persoon > € 24.075

1 persoon AOW gerechtigd > € 23.975

2 personen > € 32.675

2 personen AOW gerechtigd > € 32.550

Woningen met een huurprijs vanaf € 763,47 (vrije sector) dient het bruto jaarinkomen minimaal 48 x de kale huurprijs te bedragen. Om dit te behalen mag er ook 10% van het vermogen bij het inkomen worden opgeteld.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om te huren in de Vier Dorpen?2022-05-13T11:54:47+00:00

Om in aanmerking te komen voor een appartement is het van belang dat u kunt voldoen aan de inkomensrichtlijnen. Als huurder moet u zelf aan deze richtlijnen voldoen. Daarnaast is het belangrijk dat u geen negatieve BKR registratie heeft. Zodra u zich inschrijft zal worden gevraagd om gegevens over uw inkomen in te vullen. Aan de hand van de documenten die worden opgevraagd, wordt vervolgens gecontroleerd of u aan de inkomenseis voldoet. Daarnaast dient u minimaal 65 jaar of ouder te zijn.

Is er een aparte berging bij mijn appartement?2022-05-13T11:52:14+00:00

Alle appartementen hebben in de kelder een kleine berging.

Hebben alle woningen een buitenruimte?2022-05-13T11:51:14+00:00

Alle woningen zijn voorzien van een balkon of terras. De afmetingen verschillen per appartement.

Hoe veilig is mijn woning?2022-05-24T08:51:25+00:00

De woningen zijn gebouwd met extra aandacht voor veiligheid. Zo is uw woning voorzien van gekwalificeerde sloten en kunt u via de videofoon zien wie er aanbelt.

Waar kan ik terecht met vragen over zorg?2022-05-13T11:49:26+00:00

Wanneer u vragen heeft over het ontvangen van zorg op De Vier Dorpen, kunt u contact opnemen met Emma Oostewechel of Shirley Hagen van Zorggroep Apeldoorn e.o. (emma.oostewechel@zgapeldoorn.nl / shirley.hagen@zgapeldoorn.nl)

Wanneer worden de appartementen opgeleverd?2022-05-13T11:48:21+00:00

De appartementen worden op 1 augustus 2022 opgeleverd.

Zijn er zonnepanelen aanwezig en hoe werkt dit?2022-05-13T11:47:25+00:00

Er zijn geen zonnepanelen aanwezig.

Waar kan ik mijn huisvuil deponeren?2022-05-13T11:46:30+00:00

Door de gemeente worden ondergrondse vuilcontainers op het terrein aangeboden. Aan de overzijde van de straat (Loenenseweg).

Is er een videofooninstallatie aanwezig?2022-05-13T11:45:31+00:00

In elk appartement zit een videofoon installatie gemonteerd waarmee u kunt zien en horen wie er aan de hoofdentree heeft aangebeld en waarmee u de toegangsdeur kan openen.

Zijn er rookmelders is de woning?2022-05-13T11:44:30+00:00

Per appartement worden 1 of meerdere rookmelders geplaatst en aangesloten op het lichtnet. De rookmelders zijn niet aangesloten op een BMI installatie.

Zijn er scootmobiel- en fietsoplaadpunten?2022-06-22T14:11:34+00:00

Er zijn 13 scootmobielplaatsen. Deze ruimte krijgt geen slotjes. Er komt een slot op de deur met een sleutel buiten het sluitplan om en de gene die daar een scootmobielplek huurt krijgt een sleutel.

Er zijn 20 oplaadpunten voor fietsen. Deze zijn in de fietsenberging aan de buitenzijde gevestigd en daar komen slotjes op. Men kan een plek huren en krijgt daarvoor een sleutel van het betreffende slotje.

Kosten voor het huren van 1 van bovenstaande plekken kost EUR 5,- per maand en is een vaste bijdrage tbv algemene servicekosten bewoners.

Hoe is de ontsluiting van de appartementen?2022-05-13T11:42:37+00:00

Elke bewoner bereikt het gebouw via de hoofdentree. Er is 1 lift aanwezig.

Zijn de woningen rolstoel toegankelijk?2022-05-13T11:41:48+00:00

De woningen zijn drempelvrij. De toegang naar het balkon heeft wel een drempen. Hier kunt u eventueel een oprijplaat plaatsen. De badkamer heeft een schuifdeur.

Zijn er zonneschermen aanwezig?2022-06-01T11:36:14+00:00

Er zijn zonneschermen aanwezig met elektrische bediening. De zonneschermen worden bij oplevering eigendom van de huurder. Het onderhoud en mogelijke vervanging van de zonneschermen is dus voor rekening van de huurder. Mocht er sprake zijn van vervanging van de zonwering, dan kunt u bij MVGM de kleurcodes opvragen.

Is het schilderen van de kozijnen en wanden toegestaan?2022-05-13T11:39:38+00:00

De kozijnen en wanden zijn in een neutrale kleur afgewerkt. U mag de binnenkant van de woning naar uw eigen smaak maken. Dus u mag wanden schilderen of behangen. Houdt er wel rekening dat wanneer u ooit besluit de woning te verlaten, u deze in de oorspronkelijke staat moet terugbrengen. Het is niet toegestaan om te boren in tegelwerk (badkamer, toilet op de begane grond, keuken).

Hoe is de verwarming en ventilatie geregeld?2022-05-13T11:38:47+00:00

De afzuigkap in de keuken werkt op basis van recirculatie. De woning wordt verwarmd door middel van radiatoren (gas) die voorzien zijn van een Ista tussenmeter. De temperatuur in de woonkamer wordt geregeld middels de radiatorknoppen aan de radiatoren zelf. Er is geen ruimtethermostaat waarmee de ruimtetemperatuur ingesteld kan worden.

Hoe is het separate toilet afgewerkt?2022-05-13T11:37:50+00:00

Er is een hangend wandcloset en fonteintje met toiletkraan. De vloertegels zijn in de kleur midden grijs en 30 x 30 cm, de wandtegels mat wit en 25 x 33 cm. Het separate toilet is niet in alle appartementen aanwezig. Toiletten hebben een standaard hoogte.

Hoe is de badkamer afgewerkt?2022-05-13T11:36:50+00:00

De opstelling van de badkamer staat weergegeven in de plattegronden. Er is een wastafel, douche en toilet aanwezig. Alle appartementen hebben een schuifdeur vanuit de hal naar de badkamer.

De badkamers hebben een neutrale kleurstelling.

Wat voor keuken zit er in de woning?2022-05-13T11:35:58+00:00

In elke woning zit een Bruynzeel keuken. De opstelling staat weergegeven op de plattegronden. De kasten zijn wit, het aanrechtblad is donkergrijs kunststof.  De apparatuur is van Atag en bestaat uit een inductiekookplaat (4 pannen) en een afzuigkap (recirculatie).

Hoe zijn de wanden en plafonds afgewerkt?2022-05-13T11:35:05+00:00

De wanden van de woonkamer, hal en slaapkamer(s) worden met bouwbehang opgeleverd. Het plafond heeft wit spuitwerk. Het plafond in de badkamer (en het toilet) heeft een systeemplafond.

Waar kunt u parkeren?2022-05-13T11:34:16+00:00

Er zijn voldoende parkeergelegenheden voor de bewoners en bezoek op het terrein rondom het woongebouw. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Kan ik huurtoeslag ontvangen?2022-05-13T11:33:21+00:00

Het is mogelijk om huurtoeslag aan te vragen, als u een sociale woning gaat huren, voor een aantal type woningen. Dit is afhankelijk van uw inkomen en de huurprijs.

Zijn er naast de huurprijs nog servicekosten?2022-05-13T11:32:32+00:00

U betaalt maandelijks niet alleen (kale) huur voor de woning maar ook een voorschot voor de servicekosten. Dit zijn de kosten van de woning die bovenop de kale huur komen. De servicekosten zullen naar schatting ca. € 145,- per maand bedragen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om kosten voor groenonderhoud van het terrein en de schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten zoals een trappenhuis.

U ontvangt jaarlijks (voor 1 juli) van de verhuurder een afrekening van de servicekosten en de individuele energie (gas en elektra). Deze afrekening heeft betrekking op het voorgaande kalenderjaar waarbij de door u betaalde voorschotten en de daadwerkelijk gerealiseerde kosten met elkaar worden verrekend.

Naast een voorschot servicekosten betaald u maandelijks een voorschot voor de levering van warmte en elektra voor uw woning.

Mag er een laminaatvloer gelegd worden?2022-05-13T11:31:31+00:00

Laminaat is toegestaan, mits er een juiste ondervloer wordt toegepast. De ondervloer dient 10db geluiddempend te zijn. U dient deze zwevend gelegd te worden. Dit betekent dat de vloer niet wordt vastgelijmd of genageld aan de vaste vloer.

Is er een modelwoning te bezichtigen?2022-05-13T11:28:57+00:00

Het is mogelijk de modelwoning en alle andere woningen te bezichtigen. Hiervoor kunt u een afspraak maken met MVGM Zorgvastgoed.

Organiseert Zorggroep Apeldoorn activiteiten op De Vier Dorpen?2022-05-12T15:09:51+00:00

Activiteiten horen voor een deel bij uw WLZ-indicatie. Hoe ZGA e.o. dit gaat invullen, is nog niet bekend. Hierover informeren wij u dit voorjaar.

Wat zijn de kosten voor zorg?2022-05-12T14:49:12+00:00

De zorg van Zorggroep Apeldoorn en omstreken wordt geleverd vanuit een Wlz-indicatie. Voor zorg vanuit deze indicatie zijn geen extra kosten verbonden. Onder deze indicatie valt:
• Verpleging
• Persoonlijke verzorging
• Begeleiding
• Eten en drinken
• Huishoudelijke hulp

Heeft u zorg nodig die niet binnen deze indicatie valt? Dan kunt u contact opnemen en bespreken we dit graag persoonlijk met u.

Welke zorg levert Zorggroep Apeldoorn in De Vier Dorpen?2022-05-12T14:48:27+00:00

Alle zorg vanuit het zorgprofiel VV4, VV5 en VV6 levert Zorggroep Apeldoorn en omstreken. Wij gaan er vanuit dat u op De Vier Dorpen dezelfde zorg wilt ontvangen die u op dit moment ook op EuroParcs ontvangt. Vanaf begin juni gaan we tijdens het zorgleefplanoverleg hierover in gesprek. Heeft u aanvullende wensen? Deze kunnen we dan de mogelijkheden hiervoor bekijken.

Er is één uitzondering als het gaat om de zorg. Wanneer u namelijk vanuit dementie gaat dwalen, kunnen wij geen zorg meer leveren. Dan komt uw veiligheid in gevaar en daarvoor is een aangepaste woonomgeving nodig.

Voor meer informatie over de zorgprofielen:
https://www.ciz.nl/zorgprofessional/over-de-wlz/zorgprofielen

Ga naar de bovenkant