Alle zorg vanuit het zorgprofiel VV4, VV5 en VV6 levert Zorggroep Apeldoorn en omstreken. Wij gaan er vanuit dat u op De Vier Dorpen dezelfde zorg wilt ontvangen die u op dit moment ook op EuroParcs ontvangt. Vanaf begin juni gaan we tijdens het zorgleefplanoverleg hierover in gesprek. Heeft u aanvullende wensen? Deze kunnen we dan de mogelijkheden hiervoor bekijken.

Er is één uitzondering als het gaat om de zorg. Wanneer u namelijk vanuit dementie gaat dwalen, kunnen wij geen zorg meer leveren. Dan komt uw veiligheid in gevaar en daarvoor is een aangepaste woonomgeving nodig.

Voor meer informatie over de zorgprofielen:
https://www.ciz.nl/zorgprofessional/over-de-wlz/zorgprofielen