Op 3 of 4 augustus is de sleuteluitgifte. De bewoners ontvangen een brief over de dag en tijdstip. Vanaf dat moment kan er geklust worden. Bewoners die nu op Droomparken verblijven betalen huur vanaf 1 september.