Habion en MVGM informeren bewoners over ontwikkelingen in kosten. Als de verwachting is dat de kosten enorm gaan toenemen, bijvoorbeeld vanwege stijging van de energieprijzen, dan wordt er tussentijds geïnformeerd over een evt verhoging van de maandlasten. En daarnaast kan je als huurder wanneer iemand dat wenst ook contracten met leveranciers inzien (recht op inzage).