De zorg van Zorggroep Apeldoorn en omstreken wordt geleverd vanuit een Wlz-indicatie. Voor zorg vanuit deze indicatie zijn geen extra kosten verbonden. Onder deze indicatie valt:
• Verpleging
• Persoonlijke verzorging
• Begeleiding
• Eten en drinken
• Huishoudelijke hulp

Heeft u zorg nodig die niet binnen deze indicatie valt? Dan kunt u contact opnemen en bespreken we dit graag persoonlijk met u.