Ja, dat kan en moet de bewoner/naaste zelf doen. De huismeester doet dit niet. Net als bij elke andere huurwoning is de inrichting de verantwoordelijkheid van de bewoner. Habion vraagt wel om bij het ophangen rekening te houden met een eventuele volgende bewoner. Boor in een tegelmuur gaatjes bijvoorbeeld niet in een tegel maar in de voegen zodat dit ook weer dichtgemaakt kan worden wanneer nodig.