Op maandag 4 oktober vindt de verhuizing van de bewoners van De Vier Dorpen plaats naar de tijdelijke locatie Droomparken. Zo’n verhuizing vergt de nodige voorbereidingen. Met deze brief willen we iedereen graag informeren over de ontwikkelingen in de verhuizing naar Droomparken. We hadden dit graag willen doen in een bijeenkomst voor bewoners en contactpersonen, maar vanwege het aanscherpen van de corona maatregelen binnen de organisatie is dit helaas niet mogelijk.